RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     U RRiF-u br. 8/19. pisali smo o računovodstvenom praćenju nabave nekretnina za daljnju prodaju prema zahtjevima računovodstvenih standarda. U ovome članku autorica obrazlaže računovodstveno praćenje nekretnina koje se grade za tržište u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 10 odnosno MRS-a 2. Pri tome daje primjere knjiženja izgradnje stanova za tržište i kuća za odmor koje se grade za daljnju prodaju. Uz to, u članku se obrazlaže i porezno motrište prodaje nekretnina koje se grade za tržište.

1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
2. Definiranje troškova koji se uključuju u vrijednost nekretnina koje se grade za tržište
3. Postupanje s PDV-om kod investitora koji koriste građevinske usluge od drugih poreznih obveznika
4. Računovodstveno praćenje izgradnje stanova za tržište kod investitora
5. Računovodstveno praćenje izgradnje kuća za odmor za tržište kod investitora
6. Porezno motrište prodaje nekretnina
7. Računovodstveno praćenje prenamjene nekretnina izgrađenih za tržište
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)