RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 9.2019
  • Članak:Darovanje i pravo radnika
  • Stranica:53.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s darovanjem iza izvještajnog obračunskog razdoblja te jednog od materijalnih prava radnika.
      Samo ako neprofitna organizacija odluči, neke vrste primitka koje se ostvare iza izvještajnoga obračunskog razdoblja mogu se smatrati prihodima toga izvještajnog razdoblja.
      Radnik ne ostvaruje radna prava na temelju porezno neopterećenih materijalnih prava.

1. Darovanje
2. Materijalno pravo radnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)