Računovodstvena rješenja u zemljama EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Računovodstvena rješenja u zemljama EU
Stranica:
6.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Franc KOLETNIK
Sažetak:
U ovom članku autor ukazuje na potrebe, zapreke i putove koji vode većoj harmonizaciji računovodstva unutar Europske unije i povezanosti s međunarodnim računovodstvenim standardima. S time u vezi autor naglašava: posebnosti računovodstvenih škola u Europi; ulogu međunarodnih računovodstvenih, revizijskih i ostalih organizacija koje ulažu napore u veću harmonizaciju računovodstava trgovačkih društava; postupno traženje novih i međunarodno prihvatljivih rješenja u okviru europskih Smjernica (Direktiva) i pravnih rješenja njezinih članica, što europskim trgovačkim društvima omogućuje uspješnu suradnju na međunarodnim tržištima.
Hashtags: