RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Elektroničke usluge PU, u sklopu Jedinstvenog portala Porezne uprave namijenjene su poreznim obveznicima radi bržeg i jednostavnijeg izvršavanja poreznih obveza putem interneta. Poreznim obveznicima – fizičkim osobama koje obavljaju obrtničku djelatnost i djelatnost slobodnih zanimanja, pravnim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost te građanima omogućena je elektronička predaja digitalnih obrazaca, dohvat statusa poslanih obrazaca te uvid u knjigovodstvenu poreznu karticu.
      Međutim, nadograđeni sustav elektroničkih usluga PU-a koji podrazumijeva usluge ePorezna i usluge eGrađani, od sredine lipnja 2019. godine omogućuje dostavu obrazaca i zahtjeva vjerodajnicom sigurnosne razine 3. Odnosi se na porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost i porez na dohodak utvrđuju u paušalnoj svoti, građane iznajmljivače stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organizatore kampova te građane koji ostvaruju razne vrste dohotka i obvezni su dostavljati obrasce JOPPD i INO-DOH. Više o navedenome pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Kako postati korisnik JPPU-a
3. Podnošenje obrazaca i zahtjeva elektroničkim putem
4. Porezna uprava u sklopu sustava e-Građani
5. Nove elektroničke usluge za dostavljanje obrazaca i podnošenje zahtjeva
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)