RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku navodui stajalište Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem je li riječ o naknadi za isporuku ili o naplati ugovorne kazne u slučaju ugovorenog plaćanja naknade kod raskida ugovora s operaterom, odnosno prestanka pružanja usluge prije isteka minimalo ugovorenog razdoblja, a iz razloga koji se mogu pripisati klijentu. U drugom slučaju Sud utvrđuje trenutak nastanka oporeziva događaja i obveze obračuna PDV-a za obavljenu uslugu agenta u transferu profesionalnoga nogometnog igrača za koju se provizija isplaćuje periodično i uvjetno dulji niz godina nakon obavljena transfera.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-295/17 MEO
3. Presuda u predmetu C-548/17 Baumgarten Sports & More GmbH

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)