RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sloboda kretanja osoba predstavlja jednu od temeljnih sloboda unutarnjeg tržišta EU-a, koje obuhvaća područje bez unutarnjih granica, pa državljani država članica EGP-a mogu na području drugih država članica EGP-a (tako i na području RH) boraviti, raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, potvrde o prijavi rada odnosno drugih dozvola boravka koje su inače za boravak i rad potrebne državljanima trećih zemalja. Zakonom o državljanima EGP-a određeni su uvjeti za ulazak, kretanje, boravak i rad državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora (dalje: EGP) i članova njihovih obitelji u RH. Odredbe Zakona o državljanima EGP-a koje se odnose na državljane država članica EGP-a odgovarajuće se odnose i na državljane Švicarske Konfederacije.

1. Uvod
2. Zakonodavni okvir uređenja boravka i rada državljana EGP-a u RH
3. Zakon o državljanima EGP-a
4. Ulazak i izlazak državljana EGP-a iz RH
5. Boravak državljana EGP-a u RH
6. Stalni boravak državljana EGP-a u RH
7. Ograničenje boravka državljana EGP-a u RH
8. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)