RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi, br. 7-8/19., objavljen je prvi dio članka o utjecaju pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu, osobito s motrišta analize odluke Suda EU-a u kojima se definira pojam radnik.
U ovome broju našeg časopisa nastavljamo s obradom te značajne tematike, razmatrajući položaj menadžera prema Zakonu o radu kao radnika i s time povezane odnose te pitanje pripravnika i osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa kao radnici prema Zakonu o radu.

3. Menadžeri prema Zakonu o radu kao radnici
4. Pripravnici i osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa kao radnici prema Zakonu o radu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)