Računovodstveni aspekt primjene jednokratnog otpisa novonabavljene opreme i poslovnih građevinskih..

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Računovodstveni aspekt primjene jednokratnog otpisa novonabavljene opreme i poslovnih građevinskih..
Stranica:
24.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
O amortizaciji kao (sustavnom) rasporedu troška nabave na rashode razdoblja u kontekstu primjene poreznih propisa pisali smo u okviru uputa za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvješća (RRiF br. 7/01., str. 25. do 29.). Predložena su rješenja glede primjene porezno dopuštenih stopa amortizacije propisana u novom Pravilniku o amortizaciji koji je stupio na snagu 14. 6. ove godine (Nar. nov., br. 54/01.). Istaknuta je i mogućnost dodatnog (djelomičnog ili potpunog) otpisa novonabavljene opreme i poslovnih, građevinskih objekata. Jednokratni otpis opreme i poslovnih građevinskih objekata često uvjetuje njihovu ponovnu procjenu pa su učestala pitanja o utjecaju revalorizacije dugotrajne imovine na poreznu osnovicu. Kako je ova mogućnost povećanog otpisa (do 100%-tnog) izazvala veliko zanimanje poduzetnika, ali i računovođa (jer je oni trebaju objasniti!), to u nastavku detaljnije pišemo o računovodstvenom aspektu ove porezne "povlastice".
Hashtags: