RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Direktiva vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. godine o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost temeljni je okvir u oporezivanju PDV-om u EU-a. Odredbe navedene Direktive ugrađene su u nacionalne zakone o oporezivanju PDV-om u svih 28 zemalja članica EU-a i u hrvatske propise o PDV-u. Međutim, u određenim dijelovima PDV navedena Direktiva dopušta i odstupanja u nekim prometima dobara i usluga. O posebnostima i uvjetima pri isporuci i stjecanju dobara unutar EU-a koje određuju propisi o PDV-u u RH može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Isporuka dobara unutar EU-a
3. Stjecanje dobara unutar EU-a
4. Zaključak

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)