RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Od 1. rujna poslodavci mogu isplatiti / omogućiti radnicima nove neoporezive primitke. Sada mogućnost nadoknade troškova prehrane i smještaja nije ograničena samo na sezonske radnike nego se prehrana i smještaj mogu omogućiti svim radnicima neovisno o tome kakav ugovor o radu imaju sklopljen s poslodavcem. O mogućim načinima nadoknade tih troškova može se pročitati u nastavku članka. Postupanje s novim neoporezivim primitcima radnika autori obrazlažu s motrišta poreza na dohodak, računovodstvenog motrišta te motrišta poreza na dodanu vrijednost.

1. Uvod
2. Troškovi prehrane radnika
3. Troškovi smještaja
4. Može li se radnicima smanjiti plaća za prethodno ugovorene troškove smještaja ili prehrane
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)