RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      S računovodstvenog motrišta uzgoj povrća predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu. Naime, u tom je slučaju riječ o proizvodnji koja, u pravilu, traje kraće od dvanaest mjeseci. Cilj ulaganja u tu vrstu proizvodnje je ostvarenje ekonomskih koristi kroz prodaju poljoprivrednih proizvoda (rajčice, kupusa, krumpira, luka, paprike, kelja, raznih mahunarki itd.). Autorica u članku objašnjava računovodstveno praćenje uzgoja povrća u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda odnosno HSFI-ja 17 i MRS-a 41 te daje primjer obračuna, knjiženja troškova ulaganja u proizvodnju povrća i utvrđivanja vrijednosti povrća.

1. Uvod
2. Utvrđivanje vrijednosti zemljišta i nasada povrća
3. Utvrđivanje vrijednosti ubranog povrća
4. Primjer računovodstvenog praćenja ulaganja u proizvodnju povrća
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)