RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Trgovačka društva mogu, uz ispunjenje određenih uvjeta, plaćati PDV po naplaćenim, a ne po izdanim računima odnosno mogu primjenjivati postupak oporezivanja po naplaćenim naknadama. No, i pretporez mogu odbiti tek kada plate ulazni račun. Koje su specifičnosti u računovodstvenom praćenju nabave osobnih automobila na financijski lizing ako se primjenjuje sustav „po naplaćenim naknadama“, pročitajte u ovom praktikumu.

1. Odbitak pretporeza kod postupka oporezivanja po naplaćenim naknadama
2. Financijski lizing osobnog automobila koji služi za osobni prijevoz

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)