Financijski lizing po naplaćenim naknadama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
Članak:
Financijski lizing po naplaćenim naknadama
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Trgovačka društva mogu, uz ispunjenje određenih uvjeta, plaćati PDV po naplaćenim, a ne po izdanim računima odnosno mogu primjenjivati postupak oporezivanja po naplaćenim naknadama. No, i pretporez mogu odbiti tek kada plate ulazni račun. Koje su specifičnosti u računovodstvenom praćenju nabave osobnih automobila na financijski lizing ako se primjenjuje sustav „po naplaćenim naknadama“, pročitajte u ovom praktikumu.

1. Odbitak pretporeza kod postupka oporezivanja po naplaćenim naknadama
2. Financijski lizing osobnog automobila koji služi za osobni prijevoz

Hashtags:
#FinancijskiLeasing, #NaplaćeneNaknade, #OsobniAutomobili, #Računovodstvo