RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Računovodstvo
1. Unaprijed plaćeni troškovi promidžbe
2. Računovodstveni i porezni položaj naknadnog popusta koji cesionar odobrava cesusu zbog prijevremenog plaćanja

Porez na dohodak
1. Neoporeziva nadoknada troškova prehrane radnika
2. Nadoknada troškova za vrtić djece radniku u 2019. godini
3. Obračun dnevnice na prijelazu iz kolovoza u rujan 2019. godine
4. Darovanje za zdravstvene potrebe

Porez na dodanu vrijednost
1. Priznavanje pretporeza

Radni odnosi
1. Nastavak radnog odnosa nakon 65. godine života

Ovrha na plaći
1. Prednost izravnog ovrhovoditelja

Fiskalizacija
1. Plaćanje karticama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)