Pomoći i ulaganja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
Članak:
Pomoći i ulaganja
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige pomoć jedne lokalne jedince drugoj lokalnoj jedinici te ulaganje u tuđu imovinu. Ako se daje pomoć unutar općeg proračuna, mora se razabrati je li riječ o tekućoj ili kapitalnoj pomoći te je iskazati kao rashod na načelu novčanog tijeka. Pri ulaganju u tuđu imovinu radi prava korištenja bitno je ima li ulaganje obilježje imovine te može li se otpisivati tijekom razdoblja korištenja imovine u koju je uloženo.

1. Pomoć
2. Ulaganje u tuđu imovinu

Hashtags:
#ProračunskiKorisnici, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #UlaganjeUTuđuImovinu