RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
  • Članak:Predujmovi i zaduživanje
  • Stranica:63.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s kupnjom dugotrajne nefinancijske imovine za nabavu za koje je dan predujam te primitak zajma od člana udruge. Nije izrijekom propisano treba li dani predujam za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine imati obilježje iste vrste imovine za čiju se nabavu daje predujam ili se može iskazati kao financijska imovina. Primitak zajma nije, u načelu, pod vanjskim ograničenjima, nego ih posredno nameću unutarnji akti neprofitne organizacije.

1. Dani predujmovi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine
2. Primitak zajma

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)