Službeni put i nova visina dnevnice za tuzemstvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
Članak:
Službeni put i nova visina dnevnice za tuzemstvo
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak promijenjena je visina dnevnice koja se radnicima može isplatiti neoporezivo za vrijeme službenog putovanja u tuzemstvu. Prema navedenoj izmjeni, dnevnica za službeno putovanje više ne iznosi 170,00 kn nego 200,00 kn za više od 12 sati provedenih na službenom putu. Navedena promjena svote dnevnice odnosi se na dane službenog puta koji su se dogodili nakon 1. rujna 2019. godine. Više o tome možete pročitati u ovom članku.

1. Nova visina dnevnica za službeni put u tuzemstvu i pravo na isplatu
2. Odobrenje naloga za službeni put
3. Obračun i isplata dnevnice za službeni put u tuzemstvu
4. Troškovi prijevoza na službenom putu
5. Troškovi noćenja na službenom putu
6. Obračun troškova nastalih na službenom putu
7. Ostali troškovi službenog puta
8. Primjer obračuna troškova nastalih na službenom putovanju u tuzemstvu te ispunjavanje putnog naloga i Obrasca JOPPD
9. Troškovi koji se mogu isplatiti zaposlenicima u slučaju školovanja i usavršavanja
10. Nadoknada troškova nastalih na službenom putu osobama koje nemaju status zaposlenika
11. Isplata dnevnice i prekovremeni rad

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #SlužbeniPut, #TroškoviOsoblja