RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U poslovnoj praksi poslodavaca ponekad se događaju situacije kada su radnici prijavljeni na obvezna osiguranja kod poslodavca, ali radi nekih okolnosti njihova bruto-plaća /naknada prema računici je manja od najniže osnovice za obračun doprinosa. U tim situacijama propisana je obveza obračuna doprinosa na minimalnu osnovicu. Primjeri obračuna objašnjavaju se u članka.

1. Uvodne napomene
2. Kada se doprinosi obračunavaju prema minimalnoj osnovici
3. Obračun doprinosa u slučaju bolovanja
4. Neplaćeni dopust prema Zakonu o radu
5. Neopravdani izostanak s posla
6. Radnik nema pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja
7. Obračun doprinosa za dane tjednog odmora (subota i nedjelja)
8. Obračun doprinosa na najnižu osnovicu za mlade osobe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)