Ograničavanje osnovice za doprinos za mirovinsko osiguranje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
Članak:
Ograničavanje osnovice za doprinos za mirovinsko osiguranje
Stranica:
91.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Doprinos za mirovinsko osiguranje plaća se s osnove osiguranja u okviru generacijske solidarnosti (I. stup) i s osnove individualne kapitalizirane štednje II. stup. S obzirom na to da se mirovina ostvarena na temelju uplaćenih doprinosa za I. stup temelji na načelu solidarnosti među generacijama, razumljivo je da je vezana za vrijednosne bodove koji se utvrđuju prema prosječno isplaćenim plaćama u RH za vrijeme radnog vijeka te se nalazi u određenim okvirima. Stoga je uređeno da se osnovica za plaćanje toga doprinosima svodi u određene okvire ograničavanjem osnovice za plaćanje toga doprinosa na mjesečnoj i na godišnjoj razini. Na mjesečnoj razini ograničava se osnovica za plaćanje doprinosa za I. i za II. stup, a na godišnjoj razini osnovica se ograničava samo za plaćanje doprinosa za I. stup mirovinskog osiguranja. Osnovicu na godišnjoj razini može ograničiti i poslodavac kada ustanovi da je radnik tijekom kalendarske godine ostvario plaće i ostale primitke s osnove nesamostalnog rada koji premašuju najvišu godišnju osnovicu. Ako nije ograničio osnovicu, platio je više doprinosa za koji radnik može zatražiti povrat na temelju zahtjeva upućenog Poreznoj upravi. Postupke pri ograničavanju osnovice za doprinose te u slučaju povrata doprinosa, objašnjavamo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Ograničenje osnovice za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na mjesečnoj razini
3. Primjena najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup)
4. Povrat preplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske

Hashtags:
#Mirovinsko, #Plaće, #TroškoviOsoblja