Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih zemalja članica EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
Članak:
Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih zemalja članica EU-a
Stranica:
110.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U RRiF-u br. 9/19. pisali smo o tome na koji način porezni obveznici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) mogu ostvarivati povrat PDV-a iz drugih zemalja članica Europske unije (dalje: EU). Za ostvarenje navedenog povrata PDV-a porezni obveznici iz RH trebaju predati zahtjev za registraciju za korištenje sustava za povrat PDV-a (engl. VAT Refund) nadležnoj ispostavi Porezne uprave (dalje: PU) u RH te se navedeni povrat ostvaruje isključivo elektroničkim putem.
      U ovome članku autorica objašnjava pod kojim uvjetima hrvatski porezni obveznici mogu ostvarivati povrat PDV-a u svakoj od zemalja članica EU-a, koji su rokovi i način podnošenja zahtjeva te koja se dokumentacija pritom zahtijeva.

1. Uvod
2. Uvjeti za povrat PDV-a koje propisuju druge zemlje članice EU-a
3. Isplata povrata PDV-a poreznim obveznicima iz RH
4. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi, #PoreziEU, #PovratPDV