Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
Članak:
Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Stranica:
117.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja, a utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga, dužne su tijekom godine plaćati mjesečni predujam poreza na dohodak. Mjesečni predujam poreza utvrđuje se prema podatcima iskazanim u godišnjoj poreznoj prijavi za prethodno porezno razdoblje, za koje PU više ne donosi rješenje.
      Međutim, na temelju pisanog zahtjeva poreznog obveznika, visina mjesečnog predujma može se tijekom godine i promijeniti. Ako PU usvoji zahtjev kojim porezni obveznik traži smanjenje utvrđenog predujma, tada donosi rješenje o novoj svoti mjesečnog predujma, s primjenom od prvog dana tekućeg mjeseca kada je podnesen zahtjev za smanjenjem.

1. Uvod
2. Obveza plaćanja predujma poreza na dohodak tijekom godine i uplatni račun
3. Načini utvrđivanja visine mjesečnog predujma
4. Izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti tijekom godine
5. Oslobođenje od plaćanja predujma za nove porezne obveznike
6. Utvrđivanje predujmova nakon ukidanja rješenja o paušalnom plaćanju poreza
7. Obveza plaćanja predujmova za vrijeme privremene obustave
8. Utvrđivanje predujma za fizičke osobe koje su postale obveznicima plaćanja poreza na dobitak
9. Zaključak

Hashtags:
#Obrtnici, #Obrtnici, #ObrtniciPaušalisti, #PDVUlazak, #SamostalnaDjelatnost, #SamostalnaDjelatnost