Stjecanje zvanja ovlaštenog revizora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
Članak:
Stjecanje zvanja ovlaštenog revizora
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Prijašnjim je Zakonom o reviziji bilo uređeno da se ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora polaže prema programu Hrvatske revizorske komore na koji suglasnost daje Odbor za javni nadzor revizije. Zakonom o reviziji, koji je stupio na snagu 2018. godine, znatno su postroženi uvjeti za polaganje revizorskog ispita. Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (Nar. nov., br. 59/19., dalje: Pravilnik) detaljnije su propisani uvjeti za stjecanje zvanja ovlašteni revizor, koji se objašnjavaju u nastavku.

1. Uvod
2. Odobrenje za rad ovlaštenom revizoru
3. Ispitno povjerenstvo
4. Uvjeti za polaganje ispita
5. Stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita
6. Polaganje revizorskog ispita
7. Dobar ugled
8. Poseban ispit
9. Revizori iz drugih zemalja
10. „Stari“ certifikati o zvanju ovlaštenog revizora

Hashtags:
#PolaganjeStručnogIspita, #Revizija, #StručnoUsavršavanje