RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
  • Članak:Nadzorna knjiga deviznog poslovanja
  • Stranica:136.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U hrvatskom deviznom sustavu još se uvijek vode nadzorne knjige. One se vode samo za određene skupine kapitalnih poslova. Obilježje kapitalnih prijenosa imaju i neki poslovi koji zakonskim okvirom nisu izrijekom navedeni kao kapitalni poslovi. Nadzornim je knjigama propisan obvezan sadržaj.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Kune i strana sredstva plaćanja
4. Utvrđivanje devizne rezidentnosti
5. Vrste deviznih poslova
6. Nadzorna knjiga
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)