RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
  • Članak:Nadzorna knjiga deviznog poslovanja
  • Stranica:136.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U hrvatskom deviznom sustavu još se uvijek vode nadzorne knjige. One se vode samo za određene skupine kapitalnih poslova. Obilježje kapitalnih prijenosa imaju i neki poslovi koji zakonskim okvirom nisu izrijekom navedeni kao kapitalni poslovi. Nadzornim je knjigama propisan obvezan sadržaj.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Kune i strana sredstva plaćanja
4. Utvrđivanje devizne rezidentnosti
5. Vrste deviznih poslova
6. Nadzorna knjiga
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)