Nadzorna knjiga deviznog poslovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
Članak:
Nadzorna knjiga deviznog poslovanja
Stranica:
136.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U hrvatskom deviznom sustavu još se uvijek vode nadzorne knjige. One se vode samo za određene skupine kapitalnih poslova. Obilježje kapitalnih prijenosa imaju i neki poslovi koji zakonskim okvirom nisu izrijekom navedeni kao kapitalni poslovi. Nadzornim je knjigama propisan obvezan sadržaj.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Kune i strana sredstva plaćanja
4. Utvrđivanje devizne rezidentnosti
5. Vrste deviznih poslova
6. Nadzorna knjiga
7. Zaključak

Hashtags:
#Devizno, #NadzorneKnjige, #PoslovanjeInozemstvo, #StatističkiIzvještaji