RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
  • Članak:Registar stvarnih vlasnika
  • Stranica:141.
  • Autor/i:Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Sažetak:

      U časopisu RRiF br. 6/19. u okviru članka „Promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma“ pisali smo o novoj obvezi za pravne subjekte koja se odnosi na upis podataka o stvarnim vlasnicima u Registar stvarnih vlasnika. U međuvremenu je objavljen Pravilnik o registru stvarnih vlasnika (Nar. nov., br. 53/19.), a Ministarstvo financija se na svojim se internetskim stranicama oglasilo s detaljnijim uputama u vezi s upisom podataka o stvarnim vlasnicima. Rok za upis tih podataka u Registar je 31. prosinca 2019. godine i odnosi se na pravne subjekte: trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne samouprave nije jedini osnivač. Obveznici su i trustovi. Stvarni vlasnik, u smislu navedenog Zakona, uvijek je fizička osoba, neovisno o tome je li „pravni vlasnik“ upisan u Sudski registar pravna osoba. Primjerice, ako je trgovačko društvo „A“ d.o.o. osnivač društva „B“ d.o.o. – ono u skladu s tim Zakonom nije njegov „stvarni vlasnik“. Potrebno je istražiti tko je vlasnik društva „A“ d.o.o. Ako to nije fizička osoba, treba istražiti dalje – tko je vlasnik njegovog vlasnika i tako u do kraja sve dok se ne dođe do fizičke osobe vlasnika. Više o toj novoj administrativnoj obvezi za poslovne subjekte (ili njihove knjigovodstvene servise) pišemo u nastavku.

1. Uvod
2. Tko je obvezan dostaviti podatke u Registar stvarnih vlasnika do 31. prosinca 2019. godine
3. Tko je stvarni vlasnik
4. Obrasci za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)