RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Poljoprivrednici mogu biti obrtnici registrirani prema Zakonu o obrtu (Nar. nov., br. 143/13.), a prema Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 i 106/18.) mogu biti upisani u RPO kao poljoprivrednici. Neovisno o tome kako su registrirani, mogu paušalno podmirivati porez na dohodak ili na temelju poslovnih knjiga onako kako to čine i obrtnici. Jednako tako, mogu biti poljoprivrednici koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost, ali nisu porezni obveznici. Objavljena su dva pravilnika: novi Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika (Nar. nov., br. 62/19) i Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (Nar. nov., br. 62/19) koji obvezuju kakvu evidenciju ti poljoprivrednici (fizičke osobe izvan sustava oporezivanja) trebaju voditi. O tome pišemo u nastavku članka.

1. Koji poljoprivrednici nisu porezni obveznici
2. Evidencije koje mora osigurati OPG koji nije porezni obveznik
3. Primitci koji ulaze u promet od 80.500,00 kn
4. Prodaja poljoprivrednih proizvoda putem otkupnog bloka ili računa
5. Socijalno osiguranje poljoprivrednika koji nisu porezni obveznici

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)