RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Evidencije radnog vremena i popratna pitanja vezana uz njih, iako čine poprilično poznatu materiju, u praksi su i nadalje područje interesa ne samo poslodavaca nego i šire javnosti. I određeni specifični oblici tih evidencija područje su interesa, a jedan od njih je evidencija radnog vremena mobilnih radnika.
      Poseban propis koji, između ostalih, uređuje tu materiju jest novi Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika, o kojemu pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Novosti u evidencijama radnog vremena mobilnih radnika od 1. rujna 2019. godine
3. SOTAH
4. Evidentiranje podatka u SOTAH-u
5. Provjera

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)