Evidencije radnog vremena mobilnih radnika – novosti u 2019. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
Članak:
Evidencije radnog vremena mobilnih radnika – novosti u 2019. godini
Stranica:
183.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Evidencije radnog vremena i popratna pitanja vezana uz njih, iako čine poprilično poznatu materiju, u praksi su i nadalje područje interesa ne samo poslodavaca nego i šire javnosti. I određeni specifični oblici tih evidencija područje su interesa, a jedan od njih je evidencija radnog vremena mobilnih radnika.
      Poseban propis koji, između ostalih, uređuje tu materiju jest novi Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika, o kojemu pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Novosti u evidencijama radnog vremena mobilnih radnika od 1. rujna 2019. godine
3. SOTAH
4. Evidentiranje podatka u SOTAH-u
5. Provjera

Hashtags:
#MobilniRadnici, #Pravo, #RadnoPravo, #RadnoVrijeme