RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku razmatra uvjete pod kojima strani državljani, prvenstveno državljani trećih zemalja, osnivaju trgovačka društva u RH. Strani državljani (i državljani Europskoga gospodarskog prostora i državljani trećih zemalja) mogu slobodno osnivati trgovačka društva na području RH, pod jednakim uvjetima koji za osnivanje trgovačkog društva vrijede i za hrvatske državljane. Dodatne obveze stranih državljana koji u RH osnivaju trgovačka društva proizlaze iz propisa koji uređuju boravak i rad stranaca u RH i ovise o tome hoće li stranac, osnivač trgovačkog društva, boraviti u RH i koje će funkcije u trgovačkom društvu koje osniva obavljati. Državljanin treće zemlje koji želi obavljati rad (samozaposliti se) u trgovačkom društvu koje je osnovao mora sklopiti ugovor o radu i pribaviti dozvolu za boravak i rad izvan godišnje kvote, pod strogim uvjetima koji su određeni Zakonom o strancima i Pravilnikom o radu stranaca.

1. Strani državljani kao osnivači trgovačkog društva
2. Dodatne obveze stranaca kao osnivača trgovačkog društva
3. Obveze državljanina treće zemlje koji se samozapošljava u društvu koje osniva
4. Obveze stranca koji se ne samozapošljava u društvu koje osniva
5. Državljani EGP-a kao osnivači trgovačkog društva u RH
6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)