RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 40/19. – dalje: ZID ZTD), stupio je na snagu 20. travnja 2019. godine, osim odredaba navedenih u prijelaznim i završnim odredbama. Tim je Zakonom implementirana Direktiva 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ, što po opsegu i sadržaju predstavlja značajan korak u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara u upravljanju društvom, povećava transparentnost u odnosu na transakcije među povezanim osobama, institucijskim ulagateljima i upraviteljima imovinom te u odnosu na organe upravljanja dioničkog društva čije dionice sudjeluju na uređenom tržištu kapitala. Povrh toga, propisan je učinkovitiji način osnivanja i prestanka društva, odustalo se od upisa predmeta poslovanja i trgovca pojedinca u sudski registar, dok je glede tvrtke sada propisano kako se tvrtka trgovačkog društva mora jasno razlikovati od tvrtke drugog trgovca sa sjedištem u cijeloj Republici Hrvatskoj. Pravilima kojima se uređuje upis u sudski registar ukida se mogućnost rezervacije imena ili naziva tvrtke te se skraćuje rok u kojemu sud mora odlučiti o upisu u sudski registar, kada je podnesena uredna i po sadržaju osnovana prijava za upis, s dosadašnjih petnaest na pet radnih dana. Određuje se također da će aplikacija e-osnivanje biti dostupna za korištenje od 1. rujna 2019. godine, a od 1. prosinca 2019. godine preuzimat će se izvadci iz sudskog registra u elektroničkom izvorniku putem mrežne stranice sudskog registra. Podatci o svim djelatnostima bit će vidljivi kad se za iskazivanje tih podataka ispune tehnički uvjeti.

1. Prestanak – likvidacija društva
2. Osnivanje društva
3. Predmet poslovanja
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)