Otkaz direktoru, vođenje poslova društva, platni nalog i stečaj dužnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
Članak:
Otkaz direktoru, vođenje poslova društva, platni nalog i stečaj dužnika
Stranica:
203.
Autor/i:
Sažetak:

      Nekoliko izvadaka iz njemačke sudske prakse, koja se objavljuje u časopisu Der Betrieb, prenosimo i u naš časopis sa svrhom dobivanja uvida kako se u EU-u pravno rješavaju neke poslovne situacije. S obzirom na to da i naše pravno uređenje trgovačkih društava svoje izvorište ima u Njemačkoj, odnosno kontinentalnom pravu, usporedba rješidbi može biti od koristi za našu praksu.
      Iznesena sudska praksa može se u proširenom obliku pronaći u našem časopisu Pravo i porezi.

Hashtags:
#OtkazDirektoru, #Pravo, #ZTD