RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku obrazlaže zajednička obilježja udruga koje su pravne osobe, odnosno stječu pravnu sposobnost upisom u sudski registar te se smatraju društvom u smislu prava društava.

1. Uvod
2. Naziv udruge
3. Znak udruge
4. Sjedište udruge
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)