Primjena stope PDV-a pri plaćanju turističkih usluga kreditnom karticom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Primjena stope PDV-a pri plaćanju turističkih usluga kreditnom karticom
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Sažetak:
U tijeku ove turističke sezone učestala su pitanja poreznih obveznika koji pružaju turističke usluge o mogućnosti oporezivanja nultom stopom poreza na dodanu vrijednost za usluge boravka stranih turista kada borave u organizaciji inozemne turističke agencije i svoj boravak plaćaju vlastitom kreditnom karticom ili poslovnom (korporativnom) kreditnom karticom.

Prema tumačenju Središnjeg ureda Porezne uprave, Kl.: 410-19/01-01/271, Ur. br.: 513-07/01-2 od 29. lipnja 2001., u nekim slučajevima postoji mogućnost da inozemni gost uslugu organiziranog boravka plaća korporativnom pa i vlastitom kreditnom karticom i da se pritom primjenjuje nulta stopa PDV-a. Navedeno je tumačenje objavljeno u časopisu Pravo i porezi, br. 8/01., str. 60.

Autorica, suradnica iz Ministarstva financija - Središnjeg ureda Porezne uprave, obrazlaže osnovanost spomenutog tumačenja.

Hashtags: