RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Republika Hrvatska će od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. preuzeti predsjedanje Vijećem EU-a prvi put otkada je postala država članica. Riječ je o iznimno složenom projektu u diplomatskom, političkom, administrativnom i logističkom smislu.
Nakon opisa funkcioniranja Vijeća unutar EU-a s novinama koje je donio Lisabonski ugovor, u ovome članku donosimo pregled priprema za predsjedanje iz navedenih motrišta, s osvrtom na specifične okolnosti u Europi i iskustva država članica koje su prije predsjedale.

1. Uvod
2. Vijeće EU-a i postupak donošenja odluka
3. Glavno tajništvo Vijeća
4. Rotirajuće predsjedništvo
5. Čimbenici uspjeha predsjedanja
6. Treba li vijeću EU-a još uvijek rotirajuće predsjedništvo
7. Što predsjedanje znači za RH
8. Hrvatsko predsjedanje u brojkama
9. Specifičnosti hrvatskog predsjedanja
10.   Prioriteti aktualnog trija i hrvatskog predsjedanja
11.   Pripreme za predsjedanje
12.   Prilike za gospodarstvo
13.   Darovi i drugi praktični aspekti
14.   Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)