Uvjerenje o kakvoći proizvoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Uvjerenje o kakvoći proizvoda
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Milan STIPIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Prema odredbama Zakona o Državnom inspektoratu, nadzor kakvoće proizvoda, točnije, ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s temeljnim zahtjevima za proizvode ili normama čija je primjena obvezna, s ispravama koje moraju imati proizvodi, te propisanim načinom deklariranja, označavanja, obilježavanja i pakiranja, za koje je potrebno uvjerenje, obavlja se prije stavljanja proizvoda u promet.

Uz to što uvoznik odnosno domaći proizvođač pokreću postupak za ocjenu kakvoće tih proizvoda i carinarnica je dužna ovlaštenom gospodarskom inspektoru odmah po obavljenom carinjenju dostaviti popunjen i ovjeren obrazac za proizvode koji podliježu nadzoru kakvoće.

S obzirom na to da propuštanje podnošenja pisanoga zahtjeva radi izdavanja uvjerenja o kakvoći za sobom povlači niz kazni o tome treba voditi računa.

Hashtags: