RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Visina dnevnica koje se isplaćuju državnim službenicima i namještenicima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)