RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Za pravilno evidentiranje i praćenje procesa proizvodnje važno je odabrati ispravan sustav praćenja. Računovodstveno praćenje proizvodnje proizvoda zbog svojih brojnih specifičnosti može rezultirati pogrešnim iskazivanjem vrijednosti gotovih proizvoda i zaliha nedovršene proizvodnje ako proces praćenja troškova nije postavljen na odgovarajući način. Poduzetnik se prilikom odabira metode obračuna troškova proizvodnje može odlučiti za procesni sustav obračuna troškova. O specifičnostima tog načina obračuna proizvodnje pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Sustavi obračuna troškova u proizvodnji
3. Računovodstveno praćenje sustavnog obračuna proizvodnje
4. Iskazivanje podataka o proizvodnji u bilanci i računu dobitka i gubitka
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)