Računovodstveno praćenje procesnog obračuna proizvodnje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Računovodstveno praćenje procesnog obračuna proizvodnje
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Za pravilno evidentiranje i praćenje procesa proizvodnje važno je odabrati ispravan sustav praćenja. Računovodstveno praćenje proizvodnje proizvoda zbog svojih brojnih specifičnosti može rezultirati pogrešnim iskazivanjem vrijednosti gotovih proizvoda i zaliha nedovršene proizvodnje ako proces praćenja troškova nije postavljen na odgovarajući način. Poduzetnik se prilikom odabira metode obračuna troškova proizvodnje može odlučiti za procesni sustav obračuna troškova. O specifičnostima tog načina obračuna proizvodnje pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Sustavi obračuna troškova u proizvodnji
3. Računovodstveno praćenje sustavnog obračuna proizvodnje
4. Iskazivanje podataka o proizvodnji u bilanci i računu dobitka i gubitka
5. Zaključak

Hashtags:
#Proizvodnja, #Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje