RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autotaksi djelatnost jedna je vrsta djelatnosti javnog prijevoza putnika. Obavljanje te djelatnosti uređeno je Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i njegovim provedbenim propisima. Vozila kojima se obavlja autotaksi djelatnost su osobni automobili kategorije M1. Za obveznike poreza na dodanu vrijednost koji obavljaju tu djelatnost ne primjenjuju se ograničenja u vezi s priznavanjem pretporeza i priznavanja troška kao kod većine ostalih poduzetnika. Autor u nastavku članka obrazlaže uvjete koje poduzetnici moraju ispuniti za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza te računovodstvene i porezne specifičnosti obavljanja te djelatnosti.

1. Uvod
2. Uvjeti za obavljanje autotaksi prijevoza
3. Računovodstveni i porezni položaj obavljanja autotaksi djelatnosti
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)