Operativni lizing po naplaćenim naknadama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Operativni lizing po naplaćenim naknadama
Stranica:
45.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      U RRiF-u br. 10/19. u okviru Računovodstvenog praktikuma prikazano je knjiženje nabave na financijski lizing osobnog automobila kojim se koristi za osobni prijevoz, a primatelj lizinga primjenjuje postupak oporezivanja po naplaćenim naknadama. Tema ovog praktikuma je evidentiranje uporabe osobnih automobila putem operativnog lizinga kod primatelja lizinga koji primjenjuju postupak oporezivanja po naplaćenim naknadama.

1. Uvod
2. Operativni lizing osobnih automobila

Hashtags:
#NaplaćeneNaknade, #OperativniNajam, #OsobniAutomobili, #PDV, #Računovodstvo, #RačunovodstvoLizinga