Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Krajem poslovne godine korisno je podsjetiti se na uvjete pod kojima je moguće provesti vrijednosna usklađenja i otpise pojedinih nenaplativih potraživanja od kupaca. To treba učiniti prvenstveno s motrišta poreza na dobitak – utvrditi je li riječ o porezno priznatom ili nepriznatom trošku, ali jednako tako treba razmotriti i računovodstveno postupanje s tim u vezi. Više o tome u nastavku članka.

1. Uvod
2. Priznavanje i mjerenje potraživanja od kupaca s motrišta računovodstvenih standarda
3. Rokovi ispunjenja novčane obveze
4. Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca s poreznog i računovodstvenog motrišta
5. Otpis potraživanja od kupaca
6. Zaključna napomena

Hashtags:
#OtpisPotraživanja, #PoreznoNepriznatiTroškovi, #Potraživanja, #Računovodstvo, #VrijednosnaUsklađenja