RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom broju donosimo zanimljive odgovore na pitanja iz svakodnevne prakse. Između ostaloga, navode se stajališta u vezi s mogućnosti otpisa obveza prema vjerovnicima, nastankom porezne obveze, pravom na odbitak pretporeza pri stjecanju dobara iz EU-a, oporezivanjem dohotka od imovine, sklapanjem ugovora o radu sa strancima i mogućim sukobom interesa.

Računovodstvo
1. Potpora za zapošljavanje evidentira se kao odgođeni prihod
2. Otpis obveza – ostali prihodi

Porez na dobit
1. Porezno motrište otvaranja skladišta stranoga poreznog obveznika u RH

Porez na dodanu vrijednost
1. Usluga servisa brodskog motora u Francuskoj
2. Nastanak obveze obračuna PDV-a

Porez na dohodak
1. Oporezivanje dohotka od imovine po osnovi zakupa nekretnina i iznajmljivanja soba i postelja u slučaju ulaska u sustav PDV-a
2. Potpora za školovanje učenika osnovne škole

Radni odnosi
1. Sklapanje radnog odnosa s državljanima trećih zemalja

Trgovačka društva
1. Sukob interesa pri sklapanju ugovora o zakupu s društvom s ograničenom odgovornošću

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)