Aktualna pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Aktualna pitanja iz prakse
Stranica:
57.
Autor/i:
Sažetak:

      U ovom broju donosimo zanimljive odgovore na pitanja iz svakodnevne prakse. Između ostaloga, navode se stajališta u vezi s mogućnosti otpisa obveza prema vjerovnicima, nastankom porezne obveze, pravom na odbitak pretporeza pri stjecanju dobara iz EU-a, oporezivanjem dohotka od imovine, sklapanjem ugovora o radu sa strancima i mogućim sukobom interesa.

Računovodstvo
1. Potpora za zapošljavanje evidentira se kao odgođeni prihod
2. Otpis obveza – ostali prihodi

Porez na dobit
1. Porezno motrište otvaranja skladišta stranoga poreznog obveznika u RH

Porez na dodanu vrijednost
1. Usluga servisa brodskog motora u Francuskoj
2. Nastanak obveze obračuna PDV-a

Porez na dohodak
1. Oporezivanje dohotka od imovine po osnovi zakupa nekretnina i iznajmljivanja soba i postelja u slučaju ulaska u sustav PDV-a
2. Potpora za školovanje učenika osnovne škole

Radni odnosi
1. Sklapanje radnog odnosa s državljanima trećih zemalja

Trgovačka društva
1. Sukob interesa pri sklapanju ugovora o zakupu s društvom s ograničenom odgovornošću

Hashtags:
#OtpisObveza, #Potpore, #Računovodstvo