Carinski aspekt poslovanja slobodnih zona

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Carinski aspekt poslovanja slobodnih zona
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Slobodne zone (engl. free zones, njem. Freizonen) čine određena područja ili prostori države na kojima se primjenjuju posebni propisi koji različito od istovrsnih propisa na ostalom teritoriju države, omogućavaju jednostavniji i brži postupak ili povoljnije uvjete privređivanja. Slobodne zone mogu imati različita obilježja i namjene. Osnivaju se poglavito radi razvoja međunarodne trgovine, ili vanjskotrgovačke suradnje, i sveukupnog gospodarskog razvoja.
Hashtags: