Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u RH
Stranica:
77.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Izaslani radnik je osoba koju je poslodavac koji ima sjedište u drugoj državi privremeno uputio na rad kod poslodavca koji ima sjedište u RH, radi obavljanja poslova prema međusobnom ugovoru između dvaju poslodavaca. Radnici koje je poslodavac sa sjedištem u drugoj državi uputio na rad u RH ostaju osiguranici s osnove radnog odnosa u toj drugoj državi pa i doprinose s te osnove njihov poslodavac obračunava i plaća prema propisima te druge države.
      Predujam poreza na dohodak se, u pravilu, plaća u državi rezidentnosti, ako Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. U tom se smislu pravila analogno primjenjuju u slučaju izaslanja radnika od hrvatskog poslodavca u drugu državu i u slučaju izaslanog radnika iz druge države u RH. O tome pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Socijalno osiguranje izaslanih (upućenih) radnika na rad u RH
3. Evidencija o radnom vremenu izaslanog radnika
4. Oporezivanje plaća izaslanih radnika na rad u Republiku Hrvatsku
5. Koje naknade tuzemno društvo može isplaćivati za izaslanog radnika u RH bez oporezivanja
6. Treba li izaslani radnik iz druge države predati poreznu prijavu u RH

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja, #UpućeniRadnici