Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Stranica:
83.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U RRiF-u br. 9/19. i 10/19. pisali smo o tome pod kojim uvjetima hrvatski porezni obveznici mogu ostvarivati povrat PDV-a u zemljama članicama EU-a, koji su rokovi i način podnošenja zahtjeva te koja se dokumentacija pritom zahtijeva. U ovom se članku objašnjava pod kojim uvjetima hrvatski porezni obveznici mogu ostvarivati povrat PDV-a iz trećih zemalja.

1. Uvod
2. Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz Republike Srbije
3. Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz Švicarske
4. Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz Norveške
5. Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz Crne Gore
6. Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz Bosne i Hercegovine
7. Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz Makedonije
8. Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima s Islanda
9. Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih zemalja
10.   Primjeri povrata PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja
11.   Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi, #PovratPDV