Ovršni postupak i otpis dospjeloga poreznog duga zbog nenaplativosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Ovršni postupak i otpis dospjeloga poreznog duga zbog nenaplativosti
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Porezno tijelo provodi ovršni postupak radi prisilne naplate poreza i drugih javnih davanja od pravnih i fizičkih osoba – poreznih dužnika, prema odredbama OPZ-a, Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Ovršnog zakona te Zakona o općem upravnom postupku. Od 1. srpnja 2015. godine promijenjena je nadležnost za provedbu ovršnog postupka, zbog čega se postupak naplate i ovrhe javnih davanja provodi u područnom uredu PU-a, i to kao jedinstveni postupak upotrebom portalske aplikacije eOvrha.
      Ako je porezni dug poreznog obveznika dospio, ovršni se postupak provodi na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava, u opsegu koji je potreban za namirenje poreznog duga, donošenjem rješenja o pljenidbi i prijenosu novčanih sredstava koje ovršenik ima na računu kod banke i oročenim novčanim sredstvima te pljenidbom novčanih sredstava (plaće) koja ovršenik ostvaruje kod poslodavca.
      Međutim, uz zadovoljenje propisanih uvjeta i dostavu dokaza o vlastitim primanjima te primanjima i imovini članova kućanstva, PU ima mogućnost u iznimnim slučajevima otpisati dospjeli porezni dug djelomično ili u cijelosti, u koju je svrhu dužnik obvezan popuniti ogledni obrazac zahtjeva radi pokretanja postupka.

1. Uvod
2. Prisilna naplata javnih davanja
3. Mjere ovršnog postupka koje provode područni uredi Porezne uprave
4. Donošenje rješenja o ovrsi
5. Iznimni slučajevi kada je moguće otpisati dospjelo porezno dugovanje
6. Otpis neznatnoga poreznog duga
7. Zaključak

Hashtags:
#OPZ, #OtpisJavnihDavanja, #Ovrhe, #OvršniZakon, #Porezi