Porezni obveznik i posebni postupak oporezivanja malih obveznika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Porezni obveznik i posebni postupak oporezivanja malih obveznika
Stranica:
128.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem poreznog statusa člana nadzornog odbora zaklade i utvrđivanjem opsega isporuka koje se ubrajaju u prag propisan za primjenu posebnog postupka oporezivanja za male porezne obveznike, zatim svote naknade primljene za oporezive isporuke koja se ubraja u taj prag ako porezni obveznik primjenjuje posebni postupak oporezivanja za rabljena dobra – maržni sustav te koje isporuke treba podvrgnuti PDV-u ako porezni obveznik prijeđe godišnji prag za primjenu posebnog postupka oporezivanja za male porezne obveznike. Autorica se osvrće i na odluku Suda o tome je li porezno tijelo obvezno po službenoj dužnosti utvrditi da je porezni obveznik prešao prag propisan za primjenu posebnog postupka oporezivanja za male porezne obveznike na temelju podataka kojima raspolaže iz poreznih prijava koje se ne odnose na PDV te može li država članica uskratiti primjenu posebnog postupka oporezivanja za male porezne obveznike u ako je propisano da se porezni obveznik prethodno morao prijaviti za njegovu primjenu.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-420/18 IO
3. Presuda u predmetu C-388/18 B
4. Presuda u predmetu C-265/18 Jarmuškienė
5. Presuda u predmetu C‑97/09 Schmelz
6. Presuda u predmetu C-144/14 Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
7. Presuda u predmetu C-566/16 Vámos

Hashtags:
#C-144/14, #C-265/18, #C-388/18, #C-420/18, #C-566/16, #C‑97/09, #MaliPorezniObveznik, #PDV, #Porezi, #SudskaPraksa