RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Svaka hrana koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske mora biti sigurna za potrošače (zdravstveno ispravna i prikladna za prehranu ljudi) i označena na propisan način obveznim općim (osnovnim) i dodatnim podatcima, a pojedine vrste (kategorije) hrane i posebnim (specifičnim) podatcima ako su za tu hranu propisani posebnim propisom. O kojim obveznim općim i dodatnim podatcima je riječ i na koji način mora biti označena svaka hrana koja se stavlja na tržište, pišemo u nastavku članka. O označavanju pojedine vrste (kategorije) hrane posebnim (specifičnim) podatcima pisat ćemo u narednom broju časopisa RRiF.

1. Uvod
2. Općenito o hrani i označavanju hrane
3. Označavanje pretpakirane hrane
4. Označavanje nepretpakirane hrane
5. Dobrovoljno označavanje hrane
6. Označavanje hrane koja se prodaje na daljinu
7. Označavanje pojedine vrste hrane posebnim podatcima
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)