Uloga procesa tranzicije i strukturnih promjena u približavanju Hrvatske Europskoj uniji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Uloga procesa tranzicije i strukturnih promjena u približavanju Hrvatske Europskoj uniji
Stranica:
96.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Sažetak:
Iskustva u formiranju regionalnih gospodarskih integracija pokazuju da njihova uspješnost ovisi velikim dijelom o tome u kojoj će mjeri uspješno teći proces strukturnih promjena, koji vodi povećanom udjelu sektora usluga u stvaranju narodnog dohotka i opadanju udjela primarnog i sekundarnog sektora. Različiti instrumenti fiskalne politike igraju pritom odlučujuću ulogu.

U zemljama u tranziciji u koje spada i Hrvatska, mogu se navesti četiri segmenta promjena institucionalnih mehanizama, tj. prijelaza iz socijalističkog sustava u sustav tržišnoga gospodarstva.

Od uspješnog ostvarivanja promjena u svakom od ovih segmenata, tj. pojedinih institucija, kao i strukturnih promjena u poljoprivredi, industriji i uslugama ovisit će u dolazećim godinama tempo našeg približavanja Europskoj uniji.

Hashtags: